Stel jij een levenstestament op?

Niemand denkt graag aan zijn of haar eigen dood en daardoor wordt er ook vaak niet nagedacht over het opstellen van een levenstestament. Dat is problematisch, want dit kan bij jouw overlijden veel problemen veroorzaken voor jouw nabestaanden. Ook al voel jij je er ongemakkelijk bij, het is toch echt aan te raden om met een notaris af te spreken om jouw levenstestament op te stellen. Helemaal als je kinderen hebt. Je wilt immers wel dat alles goed voor hen geregeld is mocht er onverhoopt iets met jou gebeuren! 

Redenen opstellen levenstestament

Bij wet zijn er verschillende regels opgesteld voor het verdelen van bezit en schulden op het moment dat er iemand komt te overlijden. Dit is vastgelegd in het erfrecht. Stel je geen levenstestament op, dan komt het er kort gezegd op neer dat jouw bezittingen en schulden overgaan op jouw partner, jouw kinderen, je ouders of eventuele andere familie. Ook de percentages voor de verdeling liggen hierbij vast. Het kan natuurlijk zijn dat je dit prima vindt en in dat geval hoef je ook niet per definitie iets te regelen voor je testament. Maar voor de meeste mensen geldt dat het toch aan te raden is om een levenstestament op te stellen. Wil je bijvoorbeeld iets nalaten aan een goede vriend of vriendin? Dan moet je dit expliciet vast laten leggen bij een notaris. Wil je dat de verdelen van jouw bezittingen onder jouw familie anders gaat dan vastgelegd is in het erfrecht? Ook dan moet je dit laten vastleggen. Het is daarom goed om toch eens na te denken over wat ons allemaal onvermijdelijk eens gaat overkomen. Zo zorg je ervoor dat je goed voorbereid bent. En voor jouw nabestaanden is het ook prettig dat er een levenstestament is opgesteld, zij weten dan zeker dat zij zaken verdelen op een manier die jij voor ogen had.

Kinderen en partners

Het opstellen van een levenstestament is dus eigenlijk altijd aan te raden, maar dit is helemaal het geval als er sprake is van een van de volgende situaties:

  • je hebt kinderen
  • je hebt stiefkinderen
  • je hebt een partner, maar bent niet getrouwd

Kom jij te overlijden op het moment dat jouw kinderen nog niet volwassen zijn, dan krijgen zij te maken met zaken als voogdij en het bewind over de erfdelen. Is hun andere ouder nog in leven, dan wordt dit vaak automatisch goed geregeld, maar wat als jullie allebei komen te overlijden? In die gevallen is een levenstestament echt een uitkomst. Je kunt hierin bijvoorbeeld vast laten leggen wie de voogdij over de kinderen krijgt en hoe er omgegaan moet worden met de erfenis die de kinderen ontvangen. Heb je stiefkinderen, dan kan het zijn dat jij niet wilt dat zij evenveel erven als jouw eigen kinderen. Het is dan goed om in jouw testament een uitsluitingsclausule op te laten nemen. En woon je samen met jouw partner, ook dan is het goed om zaken officieel vast te laten leggen met bijvoorbeeld een langstlevende regeling. Voor het opstellen van een duidelijk en geldig levenstestament kun je terecht bij Stotijn Notariaat & Mediation!