Hypotheken voor senioren

hypotheek voor ouderen

Dit artikel gaat over hypotheken voor ouderen. Wat zijn de mogelijkheden van het verkrijgen van een.hypotheek voor ouderen

 

 

De leeftijd van 57 jaar

 

 

Al op 57-jarige leeftijd telt het pensioeninkomen mee bij de bepaling van het maximum hypotheekbedrag. Met een bepaald inkomen kan je dus op 55-jarige leeftijd meer hypotheek krijgen dan als 57-jarige. Ook kan de hypotheekverstrekker aanvullende eisen stellen. Hoeveel je kan lenen, wordt bepaald met de zogenoemde CHF-norm. Die norm is de laatste jaren strenger geworden. Standaard kijkt de hypotheekverstrekker naar de lasten van een annuïteitenhypotheek gedurende 30 jaar en of de aanvrager die kan opbrengen. Voor ouderen is het hierdoor moeilijk om voldoende geld te lenen. Dus als senioren willen verhuizen naar een kleiner koopappartement, waarvan de maandlasten lager zijn, dan wordt dat bemoeilijkt door de hypotheekverstrekker. De voorkoming van het onverantwoord lenen is goed, maar in dit voorbeeld geeft dat een ongewenst resultaat.

 

 

Andere inkomsten naast pensioen

 

 

Vanwege de hoogte van het pensioeninkomen is een maximale hypotheek voor ouderen lager. Als je naast het pensioen ook andere inkomsten hebt, dan kan het zinvol zijn om die aan de hypotheekverstrekker te melden. Voorbeelden zijn:

 

  • Inkomsten uit een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening. Bij voorkeur is de uitkering al ingegaan, als je een hypotheek aanvraagt.
  • Je hebt beleggingen en/of spaargeld. Daarmee wordt soms rekening gehouden, maar niet altijd.
  • Je blijft doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Hiermee wordt echter in de praktijk zelden rekening gehouden

 

 

Nationale Hypotheek Garantie

 

 

Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan, bij gelijke of lagere woonlasten, de hypotheekverstrekker de werkelijke lasten gebruiken voor de hypotheekbepaling. Dat geldt onder meer bij een hypotheek, die (gedeeltelijk) aflossingsvrij is. Dan kan je meer lenen dan in het geval van een complete aflossing van een hypotheek. In 2021 is een NHG-hypotheek mogelijk voor een woning tot een waarde van € 325.000. Als in de woning energiebesparende voorzieningen zijn gerealiseerd, dan is het maximumbedrag € 344.500. De rente moet voor tenminste 20 jaar vaststaan voor het toepassen van de werkelijke woonlastennorm.