Belastingen: box 1

Je aangifte inkomstenbelasting begint met het begrijpen van de methodiek van de Belastingdienst, want niet alle inkomsten vallen onder hetzelfde tarief. De Belastingdienst werkt met een boxensysteem.

Voor verschillende inkomsten zijn verschillende boxen in het leven geroepen, met verschillende daarbij behorende belastingtarieven.

De belastingdienst werkt met 3 verschillende boxen:

In dit artikel wordt box 1 besproken, elders op deze site vind je relevante over de andere boxen.rekenmachine-logo

Box 1. uitgelegd

In box 1 worden alle inkomsten die je uit werk en woning geniet, belast, waarbij eerst de inkomsten bij elkaar worden opgeteld en vervolgens de diverse aftrekposten worden afgetrokken van het totale bedrag aan inkomsten.

 • Inkomsten
  • Loon uit dienstverband, sociale uitkeringen of pensioen
  • Winst uit eigen bedrijf
  • Inkomen uit freelance werkzaamheden
  • Periodieke uitkeringen zoals inkomen uit lijfrenteproducten of alimentatieontvangsten
  • Negatief persoonsgebonden aftrek
  • Eigenwoningforfait
  • Kapitaalverzekering van de eigen woning

 

 • Aftrekposten
  • Aftrekbare posten van eigen woning zoals hypotheekrenteaftrek
  • Ondernemers- of werknemersaftrek
  • Persoonsgebonden aftrek zoals alimentatiebetalingen
  • Studie- en scholingskosten
  • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen zoals premies voor lijfrenteproducten

Wanneer de aftrekposten in mindering worden gebracht op het totaal van de inkomsten blijft het belastbaar inkomen over, waarbij iedereen inkomstenbelasting moet betalen over dat belastbaar inkomen. De hoogte van de belastingafdracht is afhankelijk van de belastingschijf waaronder iemands belastbaar inkomen valt. Dit is onder meer ook afhankelijk van de leeftijd van de persoon.

Wat zijn anno 2016 de precieze belastingschijven?

Nederland hanteert een zogeheten progressief belastingstelsel met 4 schijven. Progressief betekent hierbij dat het belastingtarief hoger wordt, naarmate het belastbaar inkomen meer is.

De AOW-leeftijd wordt in 2016 niet bereikt
Belastingschijf Belastbaar inkomen Percentage

1

€ 0 –  € 19.922

36,55%

2

€ 19.923 – € 33.715

40,40%

3

€ 33.716 – € 66.421

40,40%

4

< € 66.422

52,00%

     
De AOW-leeftijd is vóór 2016 bereikt én geboren na 1 januari 1946
Belastingschijf Belastbaar inkomen Percentage

1

€ 0 –  € 19.922

18,65%

2

€ 19.923 – € 33.715

22,50%

3

€ 33.716 – € 66.421

40,40%

4

< € 66.422

52,00%

     
De AOW-leeftijd is vóór 2016 bereikt én geboren vóór 1 januari 1946
Belastingschijf Belastbaar inkomen Percentage

1

€ 0 –  € 19.922

18,65%

2

€ 19.923 – € 34.027

22,50%

3

€ 34.028 – € 66.421

40,40%

4

< € 66.422

52,00%

 

Hierbij maakt de belastingdienst onderscheid tussen mensen die de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben en mensen die dat wel hebben, waarbij vervolgens nog onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die vóór of juist na 1 januari 1946 geboren zijn.

Bron: Rekenmachine.site