Bezwaar maken WOZ waarde zinvol?

boekhouder Houten

Als je de eigenaar bent van een woning of ander onroerend goed, dan ontvang je elk jaar rond maart de WOZ waarde van je pand. Deze ontvang je in een zogenaamde WOZ waardebeschikking. De WOZ (Waardering Onroerende Zaken) beschrijft de waarde van je onroerend goed op dat moment. De gemeente baseert deze waarde op een aantal factoren. Je kunt hierbij denken aan de grootte en de inhoud van de woning en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het kan echter zo zijn dat je het niet eens bent met de hoogte van de WOZ waarde. In dat geval kan bezwaar maken WOZ waarde zinvol zijn. De WOZ waarde hangt immers samen met de belastingen die je jaarlijks afdraagt richting gemeente, waterschap en de Belastingdienst. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de vennootschapsbelasting, schenkbelasting, waterschapsbelasting, eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting en afvalstoffenheffing. Als de WOZ waarde (te) hoog is ingeschat, betaal je ook meer belasting.

Bezwaar maken WOZ waarde bij de gemeente

Zoals gemeld, bepaalt de gemeente de hoogte van de WOZ waarde. Ze kijkt hierbij echter niet naar bijzonderheden aan je woning of in de buurt. Zo kan het dus zijn, dat er factoren spelen die van invloed zijn op de WOZ waarde. Denk maar eens aan asbest in je woning, een verbouwing waar je middenin zit of een keuken die hopeloos is verouderd. Ook kan de buurt steeds slechter worden, kan er een ongunstig bestemmingsplan liggen of wordt er een windmolenpark nabij je woning gebouwd. Dit zijn allemaal zaken die je als argument kunt aandragen om de WOZ waarde naar beneden bij te laten stellen. Bezwaar maken WOZ waarde doe je in dat geval bij de gemeente. Het is daarbij van belang dat je binnen zes weken na ontvangst van de waardebeschikking bezwaar aantekent. In dat geval neemt de gemeente je bezwaar mee en kun je mogelijk geld bezwaren bij een gehonoreerd bezwaarschrift.

Hoe dien je een WOZ bezwaar in?

Je kunt zelf bezwaar maken WOZ waarde, maar je kunt dit ook doen met behulp van een partij die hierin gespecialiseerd is. Het grote voordeel hiervan is dat je dit vrijwel geen tijd kost en bovendien de kans op succes groter is. Het enige wat jij hoeft te doen is het aanleveren van wat gegevens, zoals de waardebeschikking, het taxatierapport (indien beschikbaar) en de argumenten voor een lagere WOZ waarde. Vervolgens zorgt de specialist dat het juiste proces wordt gevolgd en dat de vereiste gegevens tijdig bij de gemeente belanden. Jij kunt achterover hangen en de kans dat je veel geld bespaart is groot. Slechts 2% van de huiseigenaren dient daadwerkelijk een bezwaar in. Veel mensen vinden het teveel rompslomp, denken dat bezwaar maken WOZ waarde weinig zin heeft of weten überhaupt niet dat een bezwaar mogelijk is. En dat is zonde, want het blijkt dat meer dan de helft van de bezwaren uiteindelijk wordt gehonoreerd.

Hoeveel kun je besparen?

De besparing die je kunt realiseren, hangt af van een aantal factoren zoals de waarde van je huis en de hoogte van de belastingen in jouw gemeente. Wel weten we dat de gemiddelde besparing bij een woning meer dan 270 euro aan belastingen per jaar is.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden van bezwaar maken WOZ waarde via Bezwaarmaker? Neem dan vandaag nog contact met ons op.