Niet naleving van zorgplicht door je bank

Advocaat

Wat is zorgplicht?

Er zijn verschillende plichten die een bank heeft tegenover haar klanten, deze plichten worden samen gebundeld in de term “zorgplicht banken“. Deze omvat de informatieplicht, waarbij de bankier verplicht is de klant in te lichten over de risico’s die gepaard gaan met het aankopen of aangaan van een bepaald contract. Ook “waarschuwingsplicht” is van toepassing, waarbij de bankier de klant dient te waarschuwen voor bijvoorbeeld woekerpolissen of mogelijke negatieve financiële effecten. Daarnaast bestaat er ook nog de “onderzoeksplicht” hierbij dient de bankier voldoende informatie over de klant in te winnen en te onderzoeken of de klant het product wel kan dragen. De bank dient niet enkel rekening te houden met de risico’s van de klant, maar ook risico’s van derden zoals personen die borg staan.
Indien de bank in strijd handelt met de zorgplicht, dan kan ze aansprakelijkheid gesteld worden.

Advocaat Wat kan je doen als de zorgplicht niet wordt nageleefd?

Indien je merkt dat de zorgplicht geschonden werd, dat je bijvoorbeeld niet goed genoeg was ingelicht of indien je eigenlijk niet capabel was om het product aan te kopen dat ze aangeboden hadden, kan de bank hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Voor dergelijk geval heb ik zelf ook al beroep gedaan op Financieel Recht Advocaten. Ze weten precies wat je rechten zijn en kunnen je dan ook goed verder helpen bij dergelijk geschil.