Voorkom ernstige schulden bergen

Schuldsanering

Zijn je schulden zo hoog geworden dat je ze niet meer kunt betalen? Dan is het de hoogste tijd om een aanvraag te doen bij de wet schuldsanering. Wil je hier gebruik van maken dan is het wel een verplichting om even naar de Sociale Dienst of de Kredietbank te gaan. Het is de bedoeling dat je met de instantie samen een plan van aanpak maakt wat betreft de terugbetaling, is het al zover dat dit niet meer lukt dan rest er niets anders op dan de weg naar de rechter die dan een oordeel moet geven.

Schuldsanering

Gaan niet alle schuldeisers akkoord?

In eerste instantie wordt er geprobeerd om via een minnelijke schikking een plan te maken, zijn er echter schuldeisers die daar niet mee akkoord gaan moet er een andere weg worden ingeslagen. De rechter over jou een oordeel geven of je in staat bent om de schulden af te lossen. Maar het omgekeerde kan ook het geval zijn, als de rechter vindt dat je niet in staat bent om je schulden af te betalen dan moet je juist een andere weg kiezen.

 

Tot het traject toegelaten en dan?

SchuldsaneringWord je wel toegelaten tot de wet schuldsanering dan begin je aan een traject die drie tot vijf jaar kan duren. Het kan voorkomen dat je niet eens al je schulden precies weet, meestal zien mensen door de bomen het bos niet meer. Tijdens het traject ben je verplicht je te houden aan de regels. Bijvoorbeeld moet je alles waar om gevraagd wordt op financieel gebied geven aan de instantie. Verdien je ineens meer dan ben je ook verplicht dit door te geven, op deze manier zijn er een aantal verplichtingen.